top of page

ÖĞRENME BİLİMİ VE

BİREYSEL GELİŞİM YOLCULUĞU

En değerli yatırım

Öğrenme ve gelişim her an ve her yerde devam eden bir "uyum sağlama" ve "adaptasyon" pratiği. Yaşam boyu karşılaşılan tüm yapı ve kurumlar içinde var olmak ve değer yaratmak için içinden geçilen bir formasyon süreci. Potansiyelini gerçekleştirmek için durmaksızın devam eden bir olgunluk yürüyüşü. Özetle yaşamın başından sonuna kadar süren ve insani sermaye biriktirmeyi mümkün kılan en değerli yatırım.

 

Öğrenme Dinamikleri

Öğrenmenin temelinde yatan kuşkusuz biyolojik süreçler. Bu süreçlerin başrolünde de sinir hücreleri var. Bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor, en ufak bir bilgi kırıntısını öğrenmenin ya da minicik bir hareket kabiliyeti kazanmanın içeride bir yerlerde fiziksel, kimyasal ve elektriksel karşılığı var. Plastik bir karakterde sürekli dönüşen dinamik ve muhteşem bir sinir ağı. Ucu bucağı olmayan bir depolama kabiliyeti. Sırları tam olarak çözülmemiş gizemli bir yönetim merkezi…

 

Diğer taraftan öğrenme, bir dizi psiko-soyal dinamiklerin etkisinde gerçekleşiyor. Genel öğrenme yeteneği, öğrenme isteği, öğrenmenin anlamı, kararlılık, öğrenme yoluyla elde edilecek kazanımların değeri, öğrenmenin amaç olarak verdiği haz ya da araç olarak sağladığı olanaklar, öğrenme sonrasında yaratılan değer ya da üretimler, öğrenme sürecine kaynak ya da rehber olarak destek verecek kişilerin varlığı, aynı alanda öğrenme yolculuğuna çıkan kişilerle birlikte hareket edebilmek gibi bir çok değişken, bireysel öğrenme ve gelişim yolculuğunun sınırlarını ve derinliğini etkiliyor. Sonuç olarak, değer ve fark yaratan ustalar, uzmanlar, liderler bu dinamiklerin uygun şekilde ve dozda hizalanması ile ortaya çıkıyor.

Daha iyi öğrenme

Kuşkusuz yetenek gibi doğuştan verili niteliklerin dışında bireysel olarak daha iyi bir öğrenen olmak için yapılabilecekler var. En azından her bireye düşen sorumluk, kendi kapasite ve potansiyelinin zirvesine çıkmak. Kendi yeteneğini en iyi şekilde kullanmak. Sürekli öğrenme ve gelişimi yaşamsal bir pratik olarak gündelik hayatın içine yerleştirmek. Başkalarına öğretmek ve başkalarını geliştirmek. Dolayısıyla bunun için gerçekten yapılabilecekler var.

 

İşte bunlara güçlü bir vurgu yapmak için şu sorulara odaklanmak ve yanıtlarını sürekli ama sürekli olarak aramak gerekiyor?

1.

Bir insan kendisini, performansını, kapasitesini, potansiyelini nasıl izleyebilir, nasıl ölçebilir? Bunların sınırları gerçekten bilinebilir mi? Potansiyelin kinetiğe dönüşmesindeki dinamikler nelerdir?

2.

Öğrenmeyi öğrenmek ne kadar mümkün? Üst biliş ve tüm yürütücü işlevlerin öğrenmedeki rolü nedir? Bir kişi öğrenmeyi öğrenme çabaları ile öğrenme kabiliyetini ne kadar artırabilir?

3.

Kalıcı öğrenme açısından herkes için geçerli ve herkeste iyi çalışan öğrenme stratejilerinden bahsedilebilir mi? Öğrenmede verimlilik seviyesini nasıl artırılabilir?

4.

Ustalık ya da uzmanlığın doğası nasıl bir şey? Ustalaşma yolu nasıl bir yol? Bir konuda uzmanlaşmaya başlayınca ne değişiyor? Ustalara nasıl yaklaşmalı? 

 

5.

Düşünme ve akıl yürütme süreçlerini; araştıran, sorgulayan, parçalayan, bütünleyen, bağlantıları gören, sonuca giden, nedenleri bulan, safsata ve kısa yolların tuzağına düşmeyen şekilde çalıştırmak ve geliştirmek ne kadar mümkün?

6.

Devasa bilgiler içeren dijital öğrenme ağları içinde hiçbir eğitmen ya da rehber olmaksızın öğrenme yolculuklarına çıkılırsa nereye kadar gidilebilir? 

7.

Yaşam boyu öğrenme neden kurumsallaşıyor? Neden ülkeler ve uluslar arası kuruluşlar yaşam boyu öğrenmeye bu kadar önem veriyor?

8.

Kendini gerçekleştirme yolculuğu içinde öğrenmenin yeri nedir?Bireysel gelişimden başkalarını geliştirmeye, bireysel faydadan toplumsal faydaya geçiş koşulları nasıl oluşuyor?

9.

Bazılarının beklediği, tıpkı harici belleklerin bilgisayara takılması gibi, o bilgi çiplerinin insana takıldığı ve artık zahmetli öğrenme çabalarına gerek kalmayacak o gün gelecek mi?

10.

Yine bazılarının beklediği gibi, insan zihninin yapay bilinçlere aktarıldığı ve bu sayede mümkün olacak bedensiz ölümsüzlük deneyimi gerçek olacak mı?

 

11.

Peki başka hangi soruları sormalıyız?

bottom of page